x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
MTTMP3 Lineaarialgebra 1A 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sovelluksissa tarvittavan matriisien, determinanttien ja euklidisen avaruuden vektoreiden peruslaskutekniikan sekä osaa ratkaista lineaarisia yhtälöryhmiä (sekä käsin että jollakin symbolisella ohjelmistolla). Opiskelija osaa katsoa monia geometrisia kysymyksiä vektoreiden näkökulmasta, esittää niitä vektorialgebran kielellä ja ratkoa tehtäviä lineaarialgebran työkaluilla. Hän osaa soveltaa matemaattista päättelyä niin, että hän kykenee todistamaan matriisien ja vektoreiden perusominaisuuksia täsmällisesti vaihe vaiheelta perustelemalla jokaisen päättelyn kohdan. Hän osaa hahmottaa alkeellisten lineaarialgebrallisten struktuurien algebrallisia ominaisuuksia sekä havaita niissä samankaltaisuutta ja erilaisuutta. Opiskelija ei vielä tällä opintojaksolla opiskele abstraktia ajattelua sen varsinaisessa merkityksessä mutta saa valmiuksia sen omaksumiseen konkreettisten rakenteiden kautta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen oheisella lomakkeella ennen opetuksen alkua.

Opettajat

Pentti Haukkanen, Vastaava opettaja
pentti.haukkanen[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

12.1.2016 – 1.3.2016
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 14-16, Pinni B1096
Poikkeukset:
12.1.2016 , Pinni B1097
Ke 13.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B1097
Harjoitukset
Ryhmä 1
To 21.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni A3111
Ryhmä 2
To 21.1.2016 - 25.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni A3111
Ryhmä 3
Pe 22.1.2016 - 26.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni B1084

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Loppukoe ti 1.3. klo 14-17 Päätalo D10b.