x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Luentokurssin ja sen yhteydessä tentittävän teoksen suoritettuaan opiskelija omaa perustiedot politiikan tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, teorioista, aineistoista, tutkimuskohteista sekä ajankohtaisista haasteista. Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt valtio-oppiin tieteenalana ja osaa arvioida politiikan tutkimuksen suhteita muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija osaa myös arvioida politiikan luonteen muutosta ja poliittisen toiminnan eri muotoja sekä ymmärtää tärkeimpien poliittisten ideologioiden ja poliittisten järjestelmien keskeisiä ominaisuuksia.

Yleiskuvaus

Opettajat

Tapio Raunio, Vastaava opettaja
tapio.raunio[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2015 – 1.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ti 8.9.2015 - 29.9.2015 viikoittain klo 9-12, Pinni B1100
Poikkeukset:
22.9.2015 klo 9 –12 , Päätalo A1
To 10.9.2015 - 1.10.2015 viikoittain klo 9-12, Päätalo D10A

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Luentosarjan yhteydessä tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2013. 4. painos (3 op).