x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveystieteen tutkimuskäytäntöjä ja osaa pohtia niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin
- osaa tehdä toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman, hankkia ja hallita tietoa itsenäisesti sekä rajata tutkimusaineiston, -kysymykset
ja -asetelman mielekkäästi
- ymmärtää tutkimuksen tekemisen prosessiluonteen
- osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen hyviä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä periaatteita
- osaa arvioida tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä
omassa tutkimustyössään
- kykenee arvioimaan eri vaiheissa olevia tieteellisiä töitä ja osaa antaa ja hyödyntää vertaispalautetta
- osaa esitellä omaa tieteellistä työtään suullisesti vertaisyleisölle

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

professori Sami Pirkola, Vastaava opettaja
yliopisto-opettaja Jutta Pulkki, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori Pekka Virtanen, Vastaava opettaja

Opetus

13.1.2016 – 19.5.2016
Luento-opetus
Graduseminaari - syyslukukausi 2015
Ke 9.9.2015 klo 12.15-15.45, Rh 1 ja 3
Ke 30.9.2015 klo 12.15-15.45, Rh 1 ja 3
Ke 28.10.2015 klo 12.15-15.45, Rh 3 ja 4
Ke 4.11.2015 klo 12.15-15.45, Rh 3 ja 4
Ke 25.11.2015 klo 12.15-15.45, Rh 3 ja 4
Ke 2.12.2015 klo 12.15-15.45, Rh 3 ja 4
Ke 9.12.2015 klo 12.15-15.45, Rh 3 ja 4
Graduseminaari - kevätlukukausi 2016
Ryhmä 1
Ke 13.1.2016 klo 12.15-15.15, Rh2
Ke 10.2.2016 klo 12.15-15.15, Rh2
Ke 16.3.2016 klo 12.15-15.15, Rh2
Ke 6.4.2016 klo 12.15-15.45, Ylähylly
Ke 20.4.2016 klo 12.15-15.45, Rh2
Ke 27.4.2016 klo 12.15-15.45, Rh2
Ryhmä 2
To 14.1.2016 klo 12.15-15.15, Ylähylly
To 11.2.2016 klo 12.15-15.15, Rh2
To 17.3.2016 klo 8.30-11.30, Rh1, Huom. aika!
To 7.4.2016 klo 12.15-15.45, Rh1
To 21.4.2016 klo 12.15-15.45, Rh1
To 28.4.2016 klo 12.15-15.45, Rh1
Graduseminaari
To 19.5.2016 klo 9.15-15.15, T-rak, luentosali