x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustaidot tunnistaa media- ja viestintätieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita, ymmärtää ja analysoida erilaisin menetelmin tuotettua tietoa sekä saada välineitä tieteelliseen kirjoittamiseen. Opiskelija myös ymmärtää viestintätieteen laaja-alaisuuden ja osaa perustasolla jäsentää viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen teoriakenttää.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin, opiskelutapoihin ja tutkimuksen tekemisen eettisiin reunaehtoihin. Opiskelija myös omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä, mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja sitouttaa osaltaan tiedeyhteisöön. Näin kyseinen kurssi kytkeytyy myös opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun, HOPSiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa harjoitusryhmiin.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Tarja.Rautiainen[ät]uta.fi
Jenni Hokka, Vastaava opettaja
jenni.hokka[ät]tuni.fi
Pienryhmien vetäjät, Opettaja
Maarit Jaakkola (kirjatentin vastaanotto), Opettaja
Veera Kangaspunta, Opettaja
veera.kangaspunta[ät]tuni.fi

Opetus

10.9.2015 – 10.12.2015
Luento-opetus 4 tuntia
To 10.9.2015 klo 12-14, Pinni ls. B1096
To 22.10.2015 klo 12-14, Pinni ls B1097
To 10.12.2015 klo 12-14, Pinni ls. B1097
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päät rh. C2, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.
Ryhmä 2
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päät rh. C1, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.
Ryhmä 3
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päät rh. A21, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.
Ryhmä 4
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Päät rh. D12, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.
Ryhmä 5
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, Pinni rh. A3098, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.
Ryhmä 6
To 17.9.2015 - 3.12.2015 viikoittain klo 12-14, ATALPA rh. 142, poikkeus 8.10. Päät ls. E301, Pienryhmät tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.

Lisätiedot

Pienryhmät (noin 15 opiskelijaa) tapaavat torstaisin luentokertojen välillä.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavan opintojakson kirjatentillä opetuksen sijasta. Kirjatentti suoritetaan yliopisto-opettaja Maarit Jaakkolalle sähköisessä tenttipalvelussa.