x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANA1 Epidemiologian perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää epidemiologisen tutkimuksen peruskäsitteitä ja -menetelmiä
- osaa tarkastella väestön terveyttä ja siihen liittyviä tekijöitä laskemalla ja tulkitsemalla esiintyvyys- ja vaikutussuureita
- osaa tunnistaa ja osaa kuvata tärkeimmät epidemiologiset tutkimusasetelmat (poikkileikkaustutkimus, kohorttitutkimus, tapaus-verrokkitutkimus, kliininen koe)
- tuntee epidemiologisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin perusteet ja osaa kuvata tutkimuksen mahdollisia virhelähteitä

Opettajat

Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja
susanna.lehtinen-jacks[ät]tuni.fi

Opetus

4.11.2016 – 29.11.2016