x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

Luentojen ohjelma slk 2015:

8.9. Johdatus kurssille (Olli Pyyhtinen)

15.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Turo-Kimmo Lehtonen)

22.9 Haastattelututkimus (Matti Hyvärinen)

29.9. Teemahaastattelu (Tuija Koivunen)

6.10. Etnografia (Susanne Dahlgren)

13.10. ei luentoa

20.10. Etnometodologia ja vuorovaikutuksen tutkimus (Hanna Rautajoki)

27.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

3.11. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

10.11. Feministinen muistelutyö (Tuija Koivunen)

17.11. Jäsenkategoria-analyysi (Hanna Rautajoki)

1.12. Aistietnografia (Meri Kytö)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua

Opettajat

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 1.12.2015
Luento-opetus
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 14-16, Väinö Linna -sali, Huom! Ajalla 20.10.-3.11. paikka poikkeuksellisesti Linna K103
Harjoitukset
harjoitusryhmät perjantaisin, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin