x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot - Kasvatustieteellinen luku- ja kirjoitustaito 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet (mm. valinnaiset, ulkomailla suoritettavat, JOO-opinnot)
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan ja oppimistaan
- hallitsee opiskelutekniikan ja tieteellisen tiedonhankinnan perustaitoja
- ymmärtää lähdekritiikkiä ja sen merkitystä painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa
- ymmärtää tutkimuseettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia sekä akateemisia viittaus-, lainaus- ja jakamiskäytäntöjä

Opettajat

Anna Wallin, Opettaja
Anna.Wallin[ät]uta.fi

Opetus

2.10.2015 – 30.10.2015
Luento-opetus 6 tuntia
Pe 2.10.2015 klo 14.30-16.00, Päätalo D10a
Pe 9.10.2015 klo 14.30-16.00, Päätalo A1
Pe 30.10.2015 klo 14.30-16.00, Päätalo D10a
Itsenäinen työskentely 21 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Opintojaksolla laaditaan pienimuotoinen tieteellinen essee. Essee palautetaan viimeistään 4.12. omalle HOPS-opettajalle. Tarkemmat palautusohjeet annetaan luennoilla.