x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot - HOPS-työskentely 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Muut opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- hahmottaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet (mm. valinnaiset, ulkomailla suoritettavat, JOO-opinnot)
- osaa suunnitella ja arvioida omaa opiskeluaan ja oppimistaan
- hallitsee opiskelutekniikan ja tieteellisen tiedonhankinnan perustaitoja
- ymmärtää lähdekritiikkiä ja sen merkitystä painetuissa ja digitaalisissa aineistoissa
- ymmärtää tutkimuseettisiä periaatteita ja tekijänoikeuksia sekä akateemisia viittaus-, lainaus- ja jakamiskäytäntöjä

Opettajat

Anne Jyrkiäinen, Opettaja
Anne.Jyrkiainen[ät]uta.fi
Helena Rajakaltio, Opettaja
Muusa Lehti, Opettaja
Muusa.Lehti[ät]uta.fi
Ritva Heinonen, Opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi
Kaisu Hermanfors, Opettaja
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi
Tiina Kujala, Opettaja
Tiina.H.Kujala[ät]uta.fi
Pekka Räihä, Opettaja
Pekka.Raiha[ät]uta.fi
Petteri Eerola, Opettaja
Petteri.Eerola[ät]uta.fi
Mirka Räisänen, Opettaja
Mirka.Raisanen[ät]uta.fi
Anna Wallin, Opettaja
Anna.Wallin[ät]uta.fi

Opetus

26.8.2015 – 27.5.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Ryhmätyöskentely 11 tuntia
Itsenäinen työskentely 38 tuntia
Harjoitukset 2 tuntia + 2 tuntia Verkossa

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Suoritusmerkintä edellyttää läsnäoloa lähiopetuksissa sekä yliopiston kirjaston järjestämän tieteellisen tiedonhankinnan perusteiden suorittamista.

Lisätiedot

Opintojakso sisältää:

- nk. alkuorientoivat ennen opintojen alkua: tietoiskuja/infotilaisuuksia, luentoja, pienryhmätyöskelntelyä ja tuutoreiden järjestämää ohjelmaa

- HOPS-ryhmätyöskentelyä

- puhetekniikan ja äänenhuollon luennon

- yliopiston kirjaston järjestämä tieteellisen tiedonhankinnan perusteet, johon sisältyy

  • 1 h aloitusluento
  • 2 h kontaktiopetusta ryhmissä
  • 2 h verkko-opetusta

Opintojakson aikana jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka toteutumista arvioidaan ja seurataan. Ryhmätyöskentely edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivisuutta.