x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM5 Matemaattiset aineet - Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLOM5 Matemaattiset aineet
    Osallistuminen opetukseen - Johdatus lukukäsitteeseen ja toimintamateriaalit
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää lukukäsitteiden, laskutoimitusten, lukujärjestelmien perusteet koulumatematiikassa sekä tutustuu keskeisimpiin toimintamateriaaleihin niiden havainnollistamisessa
- ymmärtää koulugeometrian keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä osaa toiminnallisia työtapoja niiden havainnollistamiseen.

Fysiikka ja kemia
Opiskelija
- ymmärtää aineen ja siitä muodostuvan maailmankaikkeuden rakentumisperiaatteen makro- ja mikrotasolla
- osaa käyttää perusopetukseen sisältyvän fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä tarkoituksenmukaisesti ja ymmärtää niiden välisiä suhteita
- osaa havainnoida, kuvata ja selittää luonnon ilmiöitä fysiikan ja kemian käsittein
- osaa hankkia tietoa oma-aloitteisesti ja arvioida sen luotettavuutta
- hahmottaa fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt kokeellisen työskentelyn kautta
- osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia töitä ja ymmärtää niiden merkityksen osana opettavaa ainetta
- osaa työskennellä turvallisesti
- ymmärtää fysiikan ja kemian didaktisia erityispiirteitä ja kasvatuksellisia tavoitteita.

Loogisesta ajattelusta automaatioon
- opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikan, automaation ja ohjelmoinnin peruskäsitteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Jorma.Joutsenlahti[ät]uta.fi
OPETTAJA AVOIN, Opettaja

Opetus

13.1.2016 – 27.4.2016
Luento-opetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 51 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja tentti sekä näyttökoe toimintamateriaaleista.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (I vuosikurssi).