x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM3 Yksilö, yhteiskunta ja kulttuuri - elämänkatsomustiedon harjoitusryhmät 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Monikulttuurisuus koulussa:
Opiskelija
- ymmärtää, mitä tiedollisia, toiminnallisia ja asenteellisia valmiuksia opettaja tarvitsee toimiessaan monikulttuuristuvassa koulussa
- ymmärtää monikulttuurisen identiteetin rakentumista kasvatusyhteisöissä.

Historia, yhteiskuntaoppi, evankelisluterilainen uskonto ja elämänkatsomustieto:
Opiskelija
- ymmärtää historian, yhteiskuntaopin sekä katsomusaineiden uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen merkityksen monikulttuurisessa Suomessa
- ymmärtää historian tiedon luonteen ja osaa tehdä sen välittymistä palvelevia didaktisia ratkaisuja
- osaa toteuttaa kansalaiskasvatusta ja opettaa yhteiskunnan toiminnasta oppilaan ikätason mukaisesti
- osaa käsitellä uskontoja ja katsomuksia osana oppilaan identiteettiä ja maailmankuvaa, yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiönä sekä oppilaan arvokäsitysten kehittäjinä
- tuntee historian, yhteiskuntaopin sekä vaihtoehtoisesti evankelisluterilaisen uskonnon tai elämänkatsomustiedon didaktisia lähtökohtia ja osaa luoda oppimisympäristöjä sekä soveltaa työtapoja monipuolisesti ottaen huomioon oppiaineiden didaktiset erityiskysymykset

Opettajat

Tuula Laine, Vastaava opettaja

Opetus

25.9.2015 – 6.11.2015
Itsenäinen työskentely 17 tuntia
Harjoitukset 10 tuntia

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden tekeminen; tentti luennoista, harjoitusryhmissä käsitellyistä asioista ja kirjallisuudesta

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (II vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html