x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLOM2 Kieli ja kielentäminen - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää oppimiskontekstien kielisysteemejä ja osaa hyödyntää niitä ohjatessaan oppilaita kielitietoisuuteen ja matemaattisen ajattelun ilmaisuun
- tunnistaa suomen kielen keskeisimpiä rakenteita sekä niiden merkityksiä eri kielenkäyttötilanteissa
- osaa hyödyntää kielentämistä ja muita pedagogisia sovelluksia äidinkielen ja matematiikan opetuksen suunnittelussa, ohjaamisessa ja arvioinnissa.

Opettajat

Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Jorma.Joutsenlahti[ät]uta.fi
Pirjo Kulju, Vastaava opettaja
Pirjo.Kulju[ät]uta.fi

Opetus

2.9.2015 – 29.10.2015
Luento-opetus 20 tuntia
Pienryhmäopetus 21 tuntia
Itsenäinen työskentely 87 tuntia
Seminaari 3 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso vain luokanopettaopiskelijoille (II vuosikurssi).

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html