x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASVAR12 Liikuntakasvatus
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikka varhaiskasvatuksessa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa järjestää turvallisen ja virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle sekä tuettua liikuntaa varhaiskasvatuksessa
- ymmärtää toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea lasten motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukemisessa sekä merkityksen osana eheytettyjä kokonaisuuksia

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heli Linnamaa, Vastaava opettaja
heli.linnamaa[ät]tuni.fi
Laura Rantavuori, Opettaja
laura.rantavuori[ät]tuni.fi
Joonas Kalari, Opettaja
joonas.kalari[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 27.5.2016
Luento-opetus 10 tuntia
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Itsenäinen työskentely 45 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Mahdollinen arvosanan korottaminen edellyttää liikunnallisten taitojen näyttöä erikseen järjestettävässä, salissa tapahtuvassa, näyttökokeessa.

Oppimateriaalit

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-Kustannus.

Erikseen sovittavat artikkelit.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti, itsenäisenä työnä päiväkotipraktikum + hyväksytty raportti.