x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASVAR12 Liikuntakasvatus
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikan perusteet
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa järjestää turvallisen ja virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle sekä tuettua liikuntaa varhaiskasvatuksessa
- ymmärtää toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaa tukea lasten motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ymmärtää liikuntakasvatuksen mahdollisuudet lapsen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun tukemisessa sekä merkityksen osana eheytettyjä kokonaisuuksia

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tiina Kujala, Vastaava opettaja
tiina.kujala[ät]tuni.fi
OPETTAJA AVOIN, Opettaja

Opetus

2.9.2015 – 27.5.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 30 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005. Sosiaali-ja terveysministeriö. Opetusministeriö. Nuori Suomi ry. Helsinki. Verkossa osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061

Muu erikseen sovittava kirjallisuus.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, essee.