x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASVAR11 Musiikkikasvatus
    Osallistuminen opetukseen - Varhaisiän musiikkikasvatus
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
-ymmärtää musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen lapsen kokonaiskehityksessä ja lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
-osaa käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
-osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
-osaa luoda sellaisen musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin ja tunne-elämän kehittymiseen
- osaa hyödyntää soitossaan musiikin perusilmiöitä ja musisoinnin peruskäytänteitä sekä tuottaa omia luovia ratkaisujaan

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kyllikki Rantala, Vastaava opettaja
kyllikki.rantala[ät]tuni.fi

Opetus

31.8.2015 – 2.10.2015
Luento-opetus 6 tuntia
Itsenäinen työskentely 30 tuntia
Harjoitukset 18 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.