x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR9 Kielen kehitys, lastenkirjallisuus ja draama - Lastenkirjallisuus ja draama 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA 1. Kielen kehitys (3 op)
Opiskelija
- tuntee lapsen kielenkehityksen piirteet
- osaa tukea lapsen kielen, kielellisen tietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä monikielellisissä yhteisöissä
- tuntee luku- ja kirjoitustaidon omaksumisen vaiheet ja niiden opettamisen keskeiset menetelmät
- osaa tukea lapsen lukemaan ja kirjoittamaan oppimista

OSA 2. Lastenkirjallisuus ja draama (2 op)
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja ymmärtää sen piirteet taiteenlajina
- osaa toteuttaa kirjallisuuskasvatusta kasvatusyhteisöissä
- osaa toteuttaa draamakasvatusta

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen hakukohteen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Ritva.Anneli.Heinonen[ät]uta.fi
Kyllikki Rantala, Opettaja
Kyllikki.Rantala[ät]uta.fi

Opetus

7.3.2016 – 27.4.2016
Luento-opetus 6 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 34 tuntia
Lukupiiri 4 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Lukupiirityöskentely ja projekti.

Oppimateriaalit

Baric´, M. 2009. Nukketeatteri taidekasvatuksen ja leikin välineenä. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 36 – 39. Verkossa osoitteessa:
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Suojala, M. & Karjalainen, M. (toim.). 2001. Avaa lastenkirja! Johdatus lastenkirjallisuuteen ja sen käyttöön. Lasten keskus.
Toivanen, T. 2009. Draamakasvatuksen mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa. Teoksessa I. Ruokonen, S. Rusanen & A-L- Välimäki (toim.) Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.  Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino. Sivut 30 – 39. Verkossa osoitteessa: http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/3ade1cb7-b61e-4c73-b0a8-b0305b3f927b
Toivanen, T. 2010. Kasvuun! Draamakasvatusta 1 – 8-vuotiaille. 1. painos. WSOYpro.

Lastenkirjallisuutta ja artikkeleja sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistutaan aktiivisesti pienryhmäopetukseen. Osallistutaan aktiivisesti projektin suunnittelemiseen, toteuttamiseen, arviointiin ja  reflektointiin. Oheiskirjallisuus on käytössä projektin jokaisessa vaiheessa.