x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää leikin merkityksen lapsen varhaisvuosien kehitystä ohjaavana ja keskeisenä lapsen toimintana
- hallitsee keskeiset leikin teoriat ja leikin kehityksen vaiheet
- ymmärtää leikin oppimisen sisältönä ja kontekstina
- osaa ohjata ja käyttää leikkiä pedagogisena menetelmänä.
Edellisten lisäksi monialaisia erikoistumisopintoja suorittava opiskelija
- tuntee esi- ja kouluikäisten lasten leikkikulttuuria ja kouluikäisten leikkiä.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen hakukohteen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
Tuulikki Ukkonen-Mikkola, Opettaja
Tuulikki.Ukkonen-Mikkola[ät]uta.fi

Opetus

1.2.2016 – 31.3.2016
Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 93 tuntia
Harjoitukset 20 tuntia

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja leikin ohjauksen projektin hyväksytty suorittaminen, joka sisältää projektin esittelyn, opiskelijan itsearvioinnin ja ryhmäarvioinnin. Tentitään luennot ja kirjallisuus.