x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVAR2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus - Erilaisuudesta moninaisuuteen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opiskelija
- ymmärtää lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kulttuurisen moninaisuuden
- osaa ottaa huomioon yksittäiset lapset ainutlaatuisina yksilöinä ja yhteisönsä jäsenenä
- edistää demokraattisia arvoja ja kaikkien osallisuutta
- ymmärtää minkälaisia tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia kasvattaja tarvitsee monikulttuurisessa kontekstissa


Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opiskelija
- ymmärtää ja osaa soveltaa toiminnassaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- on omaksunut sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostaa toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät kasvatustieteiden yksikön nettisivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja

Opetus

9.9.2015 – 9.10.2015
Luento-opetus 8 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 36 tuntia

Arviointiperusteet

Hyväksytty, täydennettävä.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen ja luentopäiväkirjan laatiminen.