x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATSTA12 Liiketoimintamallit (kevät 2016) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakso kehittää osallistujien valmiuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja analysoinnissa. Tämä tapahtuu perehtymällä liikeideoiden ja liiketoimintamallien taustalla olevaan ajatteluun, tulokulmiin, yrittämisideoihin ja businesslogiikkaan. Tavoitteena on, että liikeidea ja liiketoimintamallit nähdään paitsi kokonaiskuvauksina yksittäisten yritysten arvontuotannon logiikasta ja kilpailukeinoista, myös luodaan liiketoimintamallien ja liikeidea-ajattelun avulla pohjaa kehittää ja arvioida uusien (start-up) yritysten ja yritysaihioiden ansaintamalleja ja skaalautuvuuspotentiaalia.
Opintojakso on sisällöltään voimakkaasti osallistujien käytännön tekemistä painottava. Työskentelytapana on lukuisiin yksittäisiin case-tapauksiin tutustuminen, sekä niiden toiminnan kuvaaminen, analysointi ja presentointi.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee liikeidea-ajattelun sekä liiketoimintaosaamisen teoreettiset lähtökohdat, ajattelun logiikan ja keskeiset käsitteet. Opiskelija kykenee tuottamaan eri yrityksistä perustason liiketoimintamallikuvauksia, arvioimaan näiden mallien ydinosioita ja eroavaisuuksia, sekä hahmottamaan niiden avulla kasvuun tähtäävien yritysten ansintalogiikoita ja skaalautuvuuspotentiaalia.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

17.2.2016 klo 10 alkaen.
Huomaa pakollinen edeltävä opintojakso KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys!

Opettajat

Kari Lohivesi, Vastaava opettaja
Kari.Lohivesi[ät]uta.fi

Opetus

12.4.2016 – 19.5.2016
Luento-opetus 8 tuntia
Ti 12.4.2016 - 19.4.2016 viikoittain klo 14-18, Pinni B 4113
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Ma 9.5.2016 - 23.5.2016 viikoittain klo 12-16, Pinni A 1081
Ti 10.5.2016 - 17.5.2016 viikoittain klo 8-12, Pinni A 1081
To 19.5.2016 klo 12-16, Pinni A 1081

Oppimateriaalit

Osterwalder & Pigneur: Business Model Generation, Wiley 2010.

Lisätiedot

Englanniksi syyslukukauden II periodilla ja suomeksi kevätlukukauden IV periodilla.
The course is lectured in English in Fall during Period II and in Finnish in Spring during Period IV.