x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JKKYTVA12 Yksilön työhyvinvointi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja tuntee keinoja edistää niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

26.11.2015 alkaen

Opettajat

Kirsi Heikkilä-Tammi, Vastaava opettaja
kirsi.heikkila-tammi[ät]tuni.fi
Telma Rivinoja, Vastaava opettaja

Opetus

14.1.2016 – 18.2.2016
Luento-opetus 24 tuntia
To 14.1.2016 klo 9-12, Päätalo juhlasali, Työnilonjulistus (ks. valmistautuminen ja tehtävä Moodlesta 7.1.-)
To 21.1.2016 - 11.2.2016 viikoittain klo 8.30-11.45, Päätalo ls D10b
TENTTI
To 18.2.2016 klo 8.30-11.45, Päätalo D10b
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Kaikki tenttivät kirjan 1, jonka lisäksi tentitään oman valinnan mukaan 2a (kirja) TAI 2b (väitöskirja ja artikkeli)

1) Luthans, F., Youssef, C.M. & Avolio, B.J. (2007). Psychological Capital. Developing the Human Competitive Edge. Oxford: Oxford University Press. (s. 3–143) 

JA  

2a) Kinnunen, U. & Mauno, S. (toim.) (2009). Irtiottoja työstä: työkuormituksesta palautumisen psykologia. Tampere: Tampereen yliopisto.   

TAI Kinnusen sijaan

2b) Pennonen, M. (2011). Recovery from work stress. Antecedents, processes and outcomes. Academic Dissertation. University of Tampere. https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66816/978-951-44-8602-9.pdf?sequence=1 

JA

Siltaloppi, M. & Kinnunen, U. (2007). Työkuormituksesta palautuminen: psykologinen näkökulma palautumiseen. Työ ja ihminen 1/2007, s. 30–41. http://www.ttl.fi/fi/tyo_ja_ihminen/Documents/Tyojaihminen_1_2007.pdf   

Lisätiedot

Kurssin voi suorittaa itsenäisenä suoritusvaihtoehtona (sähköisenä tenttinä), tentti on auki 31.7.2016 saakka.

https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=33884