x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA62 Ympäristöoikeus 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa ympäristön käyttöä ja suojelua koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet
- hahmottaa ympäristösääntelyn eurooppalaistuvaa ja kansainvälistyvää taustaa
- ymmärtää ympäristöoikeuden peruskäsitteet ja periaatteet
- hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ja muut tulkinta- ja argumentaatio-oppiin vaikuttavat tekijät ympäristöoikeuden alalla
- hahmottaa oikeudenalan suhdetta muihin oikeudenaloihin,
erityisesti, valtiosääntö-, hallinto- ja eurooppaoikeuteen sekä oikeustieteen lähitieteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Juha Lavapuro, Vastaava opettaja
Jouni Ranta, Opettaja

Opetus

19.10.2015 – 24.11.2015
Ryhmätyöskentely 18 tuntia
Luento-opetuksen aikataulu
Ma 19.10.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Ma 2.11.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Ma 9.11.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Ma 23.11.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Ma 30.11.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Ma 7.12.2015 klo 17-20, TAMK / Auditorio E1-06
Luento-opetus 15 tuntia

Arviointiperusteet

Ympäristöoikeus-opintojakso (5 op) sisältää:

1. Verkkotehtävät (5 pakettia, painoarvo 50 %)

2. Tutkiva tiimitehtävä (painoarvo 50 %)

Hyväksytty suoritus: väh. 50 % maksimipisteistä

Oppimateriaalit

Ekroos et al.: Ympäristöoikeuden pääpiirteet. WSOYpro, Juva 2010 tai uudempi (Saatavana s-kirjana)

TAI

Kuusiniemi et al.: Ympäristöoikeus 2. uud. painos. Sanoma Pro Oy, Helsinki 2013 (Saatavana Talentumfokuksen s-kirjana) 

Lisätiedot

Huom! v. 2015 kurssi toteutetaan syyslukukaudella periodissa II ja yhteistyössä TAMK:n kanssa.

Opetuksen aikataulu:

19.10. klo 17–20 Auditorio E1-06
2.11. klo 17–20 
9.11. klo 17–20
23.11. klo 17–20
30.11. klo 17–20
7.12. klo 17–20

Ensimmäisellä kerralla läsnäolo pakollinen, jotta saa tiimipaikan ja tarpeellisen ohjeistuksen.