x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl)
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset tiivistelmänä ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa etsiä ja kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Opettajat

Mervi Roos, Vastaava opettaja
mervi.roos[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2016 –
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 klo 15.15-19, luokka rh B241, joka sijaitsee Arvo-rakennuksessa, Lääkärinkatu 1
Ti 19.1.2016 klo 15.15-19, luokka rh B342, joka sijaitsee Arvo-rakennuksessa, Lääkärinkatu 1
Seminaari
Väliseminaari
Ti 9.2.2016 klo 15.15-19, luokka rh B241
Loppuseminaarit
Ti 8.3.2016 klo 15.15-19, luokka rh B241
Ti 15.3.2016 klo 15.15-19, luokka rh B241
TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson osio 2. Tiedonhankinnan syventäminen järjestetään kurssin yhteydessä seuraavasti (opettaja Paula Nissilä)
RYHMÄ 1
Ke 20.1.2016 klo 16.15-18.45, Tertion opetusluokka B109 Arvo -rakennus, Lääkärinkatu 1
RYHMÄ 2
Ma 25.1.2016 klo 16.15-18.45, Tertion opetusluokka B109 Arvo -rakennus, Lääkärinkatu 1
Ilmoita sähköpostiosoitteella paivi.antinoja(at)uta.fi kumpaanko tiedonhankinnan ryhmään haluat osallistua, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä