x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta - Läsnäoloon perustuva oppimispäiväkirja 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/JKK
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteellisen tiedonmuodostuksen peruskäsitteitä ja tunnistaa tutkimustiedon erityisyyden yhteiskunnan, organisaatioiden ja tiedeyhteisön näkökulmasta.

Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi yliopistoyhteisön toimijaksi ja tutkimisen prosessiksi, jossa kysymys, aineisto ja metodi vuorovaikuttavat.

Opiskelija ymmärtää laadukkaan tutkimusprosessin perustekijöitä ja kykenee arvioimaan tutkimustiedon luotettavuutta sekä sen tuottamisen eettistä perustaa.

Opiskelija saa valmiuksia sietää ja hallita tutkimusprosessiin liittyvää epävarmuutta, osaa hyödyntää vuorovaikututusta ja ymmärtää sen kautta muodostuvan jaetun asiantuntijuuden merkityksen tunnistettaessa, arvioitaessa ja valittaessa erilaisia tutkimusstrategioita.

Yleiskuvaus

Opintojakso kuuluu kokonaisuuteen Tieteentekemisen valmiudet.

Opintojaksosta on kaksi toteutusta: periodilla I ja periodilla III. Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijan tulee suorittaa opintojakso ennen opintojaksoa HALTVA12 Tutkimuspraktikum (jonka suositeltu suoritusajankohta on 2. vuoden kevät tai 3. vuoden syksy).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Timo Keski-Petäjä, Vastaava opettaja
timo.keski-petaja[ät]uta.fi

Opetus

7.9.2015 – 13.10.2015
Luento-opetus 24 tuntia
Ma 7.9.2015 - 28.9.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo D 10B
Ti 8.9.2015 - 15.9.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo D10B
Ti 22.9.2015 - 6.10.2015 viikoittain klo 14-16, Päätalo Juhlasali
Ma 5.10.2015 klo 14-16, Linna Väinö Linna -sali
Ma 12.10.2015 klo 14-16, Päätalo A1
Ti 13.10.2015 klo 14-16, Päätalo D10B

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla läsnäoloon perustuva oppimispäiväkirja, joka on kaksiosainen.

Jokaiselta luennolta kirjoitetaan n. 1 sivun tiivistelmäaineisto, ja aineistosta kootaan luennolla annettavan ohjeen mukaan oppimispäiväkirja.

Sekä aineisto että oppimispäiväkirja palautetaan. Oppimispäiväkirja arvioidaan luennolla kerrottavien kriteerien mukaan.

Oppimateriaalit

Luentojen suorittamista tukevaa materiaalia on Moodlessa, johon avain annetaan luennolla.

Huomaa, että opintojakson suorittamiseen kuuluu myös kirjallisuus (2 op), joka suoritetaan erikseen yhtenä kokonaisuutena sähköisessä tenttiympäristössä (tenttis.uta.fi).

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu aikaisintaan 2. vuoden opiskelijoille.

Vähintään tutkinto-ohjelman perusopintojen suorittamisen jälkeen luennoilla käytettäviä esimerkkejä on helpompi seurata.

Opintojakso antaa valmiuksia sekä kandin- että maisterintutkielman tekemiseen ja tukee siihen valmistautumista, joten sen suorittamisesta on hyötyä ennen tutkielmaseminaariin osallistumista tai samaan aikaan seminaariin osallistumisen kanssa.

Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan edellytetään osallistuvan jakson luennoille.