x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisyhteisöjen, erityisesti kuntien ja valtion, julkisten hankintojen alaan kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä hankintayksiköiden sekä viranomais- ja sopimustoiminnan näkökulmista. Hän hallitsee kilpailutuksen oikeudellista substanssiosaamista keskeisen julkisen palvelu- ja tavarakilpailutuksen osa-alueilta. Opiskelija osaa nähdä julkisen vallan velvoitteiden ja palvelujen tuotteistamisen/palvelumuotoilun mahdollisuudet ja keskeiset oikeudelliset ongelmat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Asko Uoti, Vastaava opettaja
Asko.Uoti[ät]uta.fi
Mikko Knuutinen, Opettaja

Opetus

8.3.2016 – 14.4.2016
Luento-opetus 22 tuntia
Luennot
Ti 8.3.2016 - 12.4.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo DXb
To 10.3.2016 - 14.4.2016 viikoittain klo 10-12, Päätalo DXb
Luentotentti
Ma 18.4.2016 klo 10-12, Päätalo DXb, Luennot, kirjallisuus ja säädökset suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Uusintatentit JKK:n yleisinä tenttipäivinä ma 2.5.2016 ja to 19.5.2016 (muista ilmoittautuminen).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus: 

Eskola, Saila – Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat (543 s.). WSOYpro, Helsinki 2011 tai uudempi painos. Teos on saatavissa myös E-kurssikirjana (http://verkkokirjahylly.talentum.fi/teos/11ju382554).

JYSE 2014 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa. Valtiovarainministeriö, Helsinki 2014. Julkaisu on saatavana sähköisesti osoitteessa http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+tavarat/2d3cdb9b-1c4c-4dcd-9ee2-0aa282115c45 .

JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa. Valtiovarainministeriö, Helsinki 2014. Julkaisu on saatavana sähköisesti osoitteessa http://vm.fi/documents/10623/307565/JYSE+palvelut/564be8e8-8ed1-4b44-a206-701e54f6348e .

Säädökset: 

L julkisista hankinnoista 348/2007; VNa julkisista hankinnoista 614/2007; L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 349/2007; Kuntalaki 410/2015, luvut 1-2, 8 ja 15; Kilpailulaki 948/2011, luvut 1-3; L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006; Hallintolaki 434/2003; L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999; L sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003; Markkinaoikeuslaki 99/2013.

Oppimateriaaliluetteloa voidaan tarvittaessa (uusi hankintasääntely) täydentää luennoilla.