x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (Hoitotieteen opiskelijoille) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee terveyden edistämisen periaatteet
- tuntee terveyden edistämisen ja kansanterveystyön toteutumisen suomalaisessa yhteiskunnassa, eri ikäryhmissä ja yhteisöissä

Opettajat

Yliopisto-opettaja Mira Palonen, Vastaava opettaja

Opetus

11.1.2016 – 18.3.2016
Kirjatentti
Sähköinen kirjatentti 11.1-18.3.2016

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijoilla ilmoittautuminen sähköiseen tenttiin riittää, ei erillistä kurssi-ilmoittautumista (avoimen yliopiston opiskelijat hakevat normaalisti ensin opinto-oikeutta kurssille)

Huom! Tarkennus tenttikirjallisuuteen. Ao. kirjasta 6. tai uudempi painos.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier, St. Louis.