x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen 2.3.16 mennessä

Opettajat

Yliopistonlehtori Anni Ojajärvi, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Jari Kylmä, Vastaava opettaja
Yliopisto-opettaja Jutta Pulkki, Opettaja
Yliopisto-opettaja Anna Liisa Aho, Opettaja
Yliopisto-opettaja Mervi Roos (avoimen yliopiston ryhmän harjoitukset), Opettaja

Opetus

16.3.2016 – 20.5.2016
Luento-opetus
Luento-opetus T-rak, luentosali, Medisiinarinkatu 3
Ke 16.3.2016 klo 12.15-16.00, Johdanto
Ke 30.3.2016 klo 12.15-16.00
Ke 13.4.2016 klo 12.15-16.00
Ke 20.4.2016 klo 12.15-16.00
Harjoitukset
Harjoitustyö (Kansanterveystieteen ryhmät, avoimen opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat)
To 31.3.2016 klo 9.15-12.00, RH 1 ja RH 2
Pe 15.4.2016 klo 9.15-12.00, RH 2 ja RH3
Ke 4.5.2016 klo 9.15-12.00, RH1 ja RH2
Pe 20.5.2016 klo 9.15-12.00, RH1 ja RH2
Seminaarit (Hoitotiede, tutkinto-opiskelijat)
Ke 27.4.2016 klo 9-12, Arvon/Bion mikroluokka
Ke 4.5.2016 klo 9-12, Arvon/Bion mikroluokka
Ti 10.5.2016 klo 12-15, Arvon/Bion mikroluokka
Seminaarit (Hoitotiede, avoimen opiskelijat)
Ke 27.4.2016 klo 16-19, Linna ML51, käynti Pinninkadun puolelta (Katutaso)
Ti 3.5.2016 klo 16-19, PinniB ML40, Kanslerinrinne 1
Ti 10.5.2016 klo 16-19, Linna ML51