x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteellisesti mielekkäitä tutkimuskohteita ja osaa suunnitella tutkimusryhmässä toteuttamiskelpoisen ja tieteellisesti perustellun empiirisen tutkimuksen
- hallitsee tutkimussuunnitelman mukaisen aineiston keruun tai valmiin aineiston käytön
- analysoida aineiston sopivilla analyysimenetelmillä
- raportoi tutkimusprosessin hyvää tieteellistä esitystapaa käyttäen
- arvioi kriittisesti toteuttamansa tutkimusprosessin merkitystä, eettisyyttä ja luotettavuutta
- saa valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen ja palautteen hyödyntämiseen
- esittää perusteltuja ehdotuksia tutkielmansa tulosten käyttöönotolle ja jatkotutkimuksille
- osaa tulkita Turnitin -ohjelman tuottaman raportin
- osaa analysoida aihettaan tiedonhaun kannalta, hakea tietoa monipuolisesti eri tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Kaunonen, Vastaava opettaja

Opetus

30.9.2015 – 20.5.2016
Seminaari
Päivi Åstedt-Kurjen ja Mira Palosen ryhmä
Ke 27.1.2016 klo 12-16, rh A312
Ke 17.2.2016 klo 12-16, rh A312
Ke 16.3.2016 klo 12-16, rh A312
Ke 13.4.2016 klo 12-16, rh A208
Ke 18.5.2016 klo 12-16, rh A312
Marja Kaunosen ja Anna Liisa Ahon ryhmä
Ti 26.1.2016 klo 12-16, rh A208
Ke 24.2.2016 klo 12-16, rh A208
Ma 21.3.2016 klo 12-16, rh A208
Ke 27.4.2016 klo 12-16, rh A208
Ke 25.5.2016 klo 12-16, rh A208
Eija Paavilaisen ja Jari Kylmän ryhmä
Ke 27.1.2016 klo 12-16, rh B240
Ke 17.2.2016 klo 12-16, rh A313
Ti 15.3.2016 klo 12-16, rh B240
To 21.4.2016 klo 12-16, rh A313
Ke 11.5.2016 klo 12-16, rh A313
Katja Jorosen ja Anja Rantasen ryhmä
To 14.1.2016 klo 12-16, kh C333
To 11.2.2016 klo 12-16, rh A312
Ke 9.3.2016 klo 12-16, rh A312
Ke 13.4.2016 klo 12-16, kh C333
Ke 18.5.2016 klo 12-16, rh A313
Tarja Suomisen ja Mervi Roosin ryhmä
To 14.1.2016 klo 12-16, rh B341
To 18.2.2016 klo 12-16, rh A312
To 10.3.2016 klo 12-16, rh A312
To 7.4.2016 klo 12-16, rh A312
To 19.5.2016 klo 12-16, rh A312

Lisätiedot

Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen - graduseminaarivaiheeseen kuuluva koulutus.

Koulutus järjestetään 18.2.16 klo 8.30-11.30 Arvo-kirjaston opetusluokassa.

Ilmoittaudu Moodlessa kurssille: HES HT Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen kevät 2016

Huom. Kurssialueelle rekisteröityessäsi tarvitset avainta, joka on HTsysthsyvk16 (avainta tarvitset vain ensimmäisellä kerralla kirjautuessasi.

Ennakkotehtävät ja kurssimateriaali löytyvät Moodlesta kurssin kohdalta.