x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- ymmärtää käsitteiden ja teorioiden merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat sekä laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tohtoriopiskelija Eeva Harju, Vastaava opettaja

Opetus

15.10.2015 – 27.11.2015
Luento-opetus
LUENNOT; TUTKINTO-OPISKELIJOILLE SEKÄ AVOIMEN OPISKELIJOILLE
To 15.10.2015 klo 15-18, Bion pieni luentosali, Luentosali sijaitsee B-rakennus, Medisiinarinkatu 3
Pe 23.10.2015 klo 9-12, Auditorio,ala, Arvo-rak.
To 29.10.2015 klo 16.00-19, Bion pieni luentosali
To 5.11.2015 klo 15-18, Bion pieni luentosali
To 12.11.2015 klo 15-18, Bion pieni luentosali
Seminaari
VAIN TUTKINTO-OPISKELIJOILLE
Ma 2.11.2015 klo 12-15, rh A208
Ma 9.11.2015 klo 12-15, rh A207
Ma 16.11.2015 klo 12-15, rh A207
VAIN AVOIMEN OPISKELIJOILLE
Ma 2.11.2015 klo 15.15-18, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1, luokka rh A208
Ma 9.11.2015 klo 15.15-18, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1, luokka rh A207
Ma 16.11.2015 klo 15.15-18, Arvo-rakennus, luokka rh 207
TENTTI
To 26.11.2015 klo 15-19, Auditorio,ala, Arvo-rak.
Tutkinto-opiskelijat uusivat HES:in yleisinä tenttipäivinä kevätlukukaudella 2016. Ilmoittautuminen Nettiopsun kautta.
Avoimen opiskelijoiden uusintatenttipäivät: 21.1. ja 17.3.2016 klo 12-16, T-rakennuksen luentosali. Ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka

Arviointiperusteet

Luentotentti numerolla 1-5. Kirjallinen työ hyväksytty-hylätty.

Oppimateriaalit

Luentotentti:

Luennot

Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit (ilmoitetaan opintojakson alussa).

Oheiskirjallisuus:

Parahoo K. 2014. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. s. 1-182.

Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell. s. 1-12 ja 31-49.

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki. (luku 2)

Lisätiedot

Suoritusvaihtoehto 2:Johdatus hoitot. tutkimukseen 4 op, sähköinen tentti 7.9–11.10.2015

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita.  19.painos, Tammi, Helsinki.

Tutkimusprosessin liittyvät luvut

1. Tutkimuksen kulku, s. 63–65

5. Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat, s. 123–166

6.4 Tutkimussuunnitelma, s. 173–176

7. Aineiston hankinnan suunnittelu, s. 177–190

8. Tutkimustyypit ja aineiston keruun perusmenetelmät, s. 191–220

Parahoo K. 2014. Nursing Research. Principles, process and issues. 3rd, Palgrave Macmillan.

Luvut 1-6

1. Research and nursing practice, s. 7–-24

2. Knowledge, science and research, s. 25–41

3. Quantitative research, s. 42–54.

4  Qualitative research, s. 55–77

5. Mixed methods, s. 78–94

6. The research process and ethical issues, s. 95–109

Luvut 8-11

8. Research and theory, s. 134–148

9. Research questions and operational definitions, s. 149–163

10. Research designs, s. 164–-183

11. Experiments, s. 184–210

Luku 15

15. Samples and sampling, s. 259–-279

Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell.

  • Section one: Preliminary considerations
    • 1. Introduction to mixed methods research for nursing and the health sciences, s. 1–-12.
    • 3. Designs for mixed methods research, s. 31–49.

Artikkeli: Aho AL & Kylmä J. 2012. Sensitiivinen tutkimus hoitotieteessä - näkökohtia tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hoitotiede 24(4), 271–280. (Saatavilla elektronisesti Elektra-tietokannasta).