x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää julkisen talousjohtamisen alaan kuuluvaa suomalaista ja kansainvälistä tutkimusperinnettä siinä hyödynnettyjen tutkimusotteiden näkökulmasta. Opintojakson tavoitteena on edistää opiskelijan valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarmo Vakkuri, Vastaava opettaja
Jarmo.Vakkuri[ät]uta.fi

Opetus

19.1.2016 – 24.2.2016
Luento-opetus
Pe 22.1.2016 klo 10-14, Linna K 108
Ti 26.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 12-14, Linna K 108
Ke 27.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 14-16, Linna K 108
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Arviointiperusteet

essee

harjoitustyö(t)

Oppimateriaalit

- Töttö, Pertti 2004. Syvällistä ja pinnallista – teoria, empiria ja kausaalisuus sosiaalitutkimuksessa. Tampere: Vastapaino.

- Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.