x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS10 Tekoälyn ohjelmointimenetelmät 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan (5 op) opiskelija:
- tuntee tekoälyn keskeiset osa-alueet ja ymmärtää osa-alueilla käytettäviä ohjelmointimenetelmiä
- osaa laatia pienimuotoisia tekoälyohjelmia PROLOG-ohjelmointikielellä ja osaa muokata sekä täydentää tekoälyn eri osa-alueilla toimivia tekoälyohjelmia
- osaa vertailla eri ratkaisujen toimivuutta

Opintojakson suoritettuaan (10 op) opiskelija:
- osaa em. 5 op osaamistavoitteet ja niiden lisäksi allamainitut
- osaa itsenäisesti laatia tieteelliseen lähdemateriaaliin perustuvan pienimuotoisen tutkielman ja suhteuttaa sen tekoälyn keskeisiiin osa-alueisiin
- osaa suunnitella ja laatia PROLOG-kielellä tekoälyongelman ratkaisevan ohjelman tai täydentää olemassaolevaa PROLOG-ohjelmaa
- tunnistaa oman toteutuksensa ja esseetyönsä vahvuudet ja heikkoudet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssin kotisivulla olevan eLomakkeen kautta.

Opettajat

Pentti Hietala, Vastaava opettaja

Opetus

31.8.2015 – 20.12.2015
Luento-opetus 40 tuntia
Ma 31.8.2015 - 16.11.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B3111, paitsi 12.10. Pinni B0039
Ke 2.9.2015 klo 14-16, Pinni B3111, Avajaisten vuoksi poikkeuksellisesti yksi kerta keskiviikkona
To 10.9.2015 - 19.11.2015 viikoittain klo 14-16, Pinni B3111, 24.9.2015 klo 14 –16 , Pinni B4115
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Ma 21.9.2015 - 30.11.2015 viikoittain klo 16-18, Pinni B3111, paitsi 12.10. ja 23.11. Pinni B0039