x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
PSYS16 Kulttuuripsykologian perusteet / Introduction to Cultural Psychology 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Psykologian tutkinto-ohjelma
Psykologia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuuripsykologisen peruskäsitteistön, keskeiset tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa kulttuuripsykologista viitekehystä myös muissa opinnoissaan. Opiskelija ymmärtää ympäristön merkityksen psykologisten ilmiöiden osana sekä osaa tehdä kulttuuripsykologista tutkimusta ja monikulttuurista työtä.

After completing the course, the student will be familiar with the basic concepts, methods, and applications of cultural psychology. The course aims to increase students’ understanding of how sociocultural and physical environments shape psychological phenomena and to facilitate students’ capacity to conduct context-informed and valid psychological research. Students will also gain knowledge about cultural competency in clinical and multicultural work settings.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat osallistuvat samalle kurssille tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Avoimen opiskelijat eivät voi kuitenkaan ilmoittautua tutkinto-opiskelijoiden NettiOpsussa. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat avoimen yliopiston hakulomakkeella (Tampereen lomake). Avoimen yliopiston opintomaksu kurssista on 75 euroa (15 euroa / opintopiste). Avoimen yliopisto-opetuksen kiintiö on 40 opintopaikkaa jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2016 ellei kiintiö täyty ennen sitä. HUOM! Kuten opintojakson opinto-oppaassa kerrotaan, tulee edeltävinä opintoina olla suoritettuna psykologian perusopinnot 25 op.

Opettajat

Saija-Liisa Kuittinen, Opettaja

Opetus

27.1.2016 – 30.3.2016
Luento-opetus 20 tuntia
PSYS16
Ke 27.1.2016 klo 14-18, Linna 4013
Ke 10.2.2016 klo 14-18, Linna 4013
Ke 24.2.2016 klo 14-18, Linna 4013
Ke 9.3.2016 klo 14-18, Linna 4013
Ke 30.3.2016 klo 14-18, Linna 4013

Lisätiedot

Läsnäolovelvollisuus 80 %.

Opetus on englanninkielinen, mikäli kurssille ilmoittautuu vaihto-opiskelijoita.

The course will be organized in English if needed.