x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede) 10 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen ja opinnäytteen jälkeen opiskelija
- kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita
- kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen
- osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen
- pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta
- osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan
- hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen taidon
- osaa arvioida omaa oppimistaan.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät suorita opintojaksoon kuuluvaa kypsyyskoetta

Opettajat

Anna Liisa Aho, Opettaja

Opetus

9.9.2015 –
Luento-opetus
Johdantoluento:
Ke 9.9.2015 klo 15.45-19.15, luokka rh B241, luokka sijaitsee Kaupin kampuksella, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1
Seminaari
Suunnitteluseminaarit:
Ti 22.9.2015 klo 15.45-19.15, luokka rh B241
Ma 19.10.2015 klo 15.45-19.15, luokka rh B241
Ke 11.11.2015 klo 15.45-19.15, luokka rh B241
Ti 8.12.2015 klo 15.45-19.15, luokka rh B241
Kandikonferenssi:
La 16.1.2016, luokka rh B241, Kellonajat tarkentuu myöhemmin
Seminaarin yhteydessä suoritetaan TERY4 kohta 3. Systemaattinen tiedonhankinta ja kohta 4. Viitteiden hallinta (opettaja Paula Nissilä)
Ti 15.9.2015 klo 16.15-19.30, Kohta 3. systemaattinen tiedonhankinta, luokka Tertion opetusluokka B109, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1
To 17.9.2015 klo 16.15-17.45, Kohta 4. Viitteiden hallinta