x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede), Seinäjoki 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen ja opinnäytteen jälkeen opiskelija
- kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita
- kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen
- osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen
- pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta
- osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan
- hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen taidon
- osaa arvioida omaa oppimistaan.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät suorita opintojaksoon kuuluvaa kypsyyskoetta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Joronen, Opettaja

Opetus

9.9.2015 – 16.1.2016
Luento-opetus
Johdantoluento:
Ke 9.9.2015 klo 17-19.30, luokka 133Y, luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Seminaari
Suunnitteluseminaarit:
Ti 22.9.2015 klo 17.30-20.30, luokka 133Y
Ma 19.10.2015 klo 17-20.30, luokka 133Y
Ke 11.11.2015 klo 17-20.30, luokka 133Y
Ti 8.12.2015 klo 17-20.30, luokka 133Y
Kandikonferenssi:
La 16.1.2016 klo 10-15, luokka 230Y, joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu.
Seminaarin yhteydessä suoritetaan TERY4 Tiedonhankintataidot-jakson kohta 3. Systemaattinen tiedonhankinta ja kohta 4. Viitteiden hallinta. (opettaja Katja Eeli)
Ti 15.9.2015 klo 16.30-20, luokka 331Y (=atk-luokka), Kohta 3. systemaattinen tiedonhankinta. Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
Ke 23.9.2015 klo 16.30-18, luokka 331Y (=atk-luokka), Kohta 4. Viitteiden hallinta