x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, Seinäjoki 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Koskinen (luennot), Vastaava opettaja
Mervi Roos (harjoitukset), Opettaja

Opetus

5.2.2016 – 30.4.2016
Luento-opetus
Pe 5.2.2016 klo 17.00-20.30, luokka 133Y, joka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu.
La 6.2.2016 klo 9.00-14.30, luokka 133Y
Pe 19.2.2016 klo 17.00-20.30, luokka 133Y
La 20.2.2016 klo 9.00-14.30, luokka 133Y
Harjoitukset
To 11.2.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka), Luokka 331Y sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32 D
Ti 23.2.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka)
Pe 11.3.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka)
La 12.3.2016 klo 9.00-14.15, luokka 331Y (=atk-luokka)
TENTIT
Ke 16.3.2016 klo 17-20, luokka 133Y, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua
To 12.5.2016 klo 12-16, Timo-luokka, luokka sijaitsee FRAMI:ssa Kampusranta 9 C, 2.kerros
To 9.6.2016 klo 12-16, Timo-luokka
Tentteihin 12.5. ja 9.6.. ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteeseen: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka/
Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuminen tentteihin (12.5. ja 9.6.) sähköpostilla Päivi Antinoja muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi