x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät, Seinäjoki 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Mervi Roos, Vastaava opettaja

Opetus

4.4.2016 – 12.6.2016
Luento-opetus
Luennot on katsottavissa kurssin Moodle-alueella 4.4.-8.5.2016.
Harjoitukset
Ke 11.5.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka), Luokka 331Y (=atkluokka) sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Ke 18.5.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka)
Ke 25.5.2016 klo 17.00-20.30, luokka 331Y (=atk-luokka)
Tentti: sähköinen tentti 30.5-12.6.2016, uusintatentti 22.8.-4.9.2016