x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA2 Terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikka 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja määritellä eettistä käsitteistöä terveydenhuollon ja terveystutkimuksen etiikan alueella
- osaa tarkastella ja argumentoida terveydenhuollon ja terveystutkimuksen eettisiä teemoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta
- osaa perustella mielipiteitään lähteisiin perustuen

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkkokurssina 26.1. –6.3.2016

Vaadittavat opintosuoritukset: Perehtyminen opetusmateriaaliin, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun. Esseen laatiminen.

Opettajat

yliopisto-opettaja Mira Palonen, Vastaava opettaja