x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Vastaava opettaja

Opetus

24.9.2015 – 9.11.2015
Luento-opetus
To 17.9.2015 klo 16.00-17.00, luokka 133Y, Alkuinfo aineopintoihin hyväksytyille opiskelijoille (aiheena avoimen opiskelukäytänteet, opetusohjelma, tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa) Luokka 133Y sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
To 24.9.2015 klo 16.30-19.30, luokka 133Y
To 29.10.2015 klo 16.30-19.30, luokka 133Y
Ma 9.11.2015 klo 16.30-19.30, luokka 133Y
TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson 1. kohta Tiedonhankinnan perusteet (opettaja Katja Eeli)
To 17.9.2015 klo 17.00-19.45, luokka 331Y (=atk-luokka), luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu