x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA44 Kansainvälisen oikeuden peruskurssi 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskuva kansainvälisen oikeuden järjestelmästä, jossa valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat keskeisiä subjekteja. Opiskelija tuntee erityisesti kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiä ja kehityslinjoja sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kristiina Honko, Vastaava opettaja
Kari Takamaa, Opettaja

Opetus

12.2.2016 – 20.2.2016
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
Pe 12.2.2016 - 19.2.2016 viikoittain klo 12-17, Päätalo D 10 b
La 13.2.2016 - 20.2.2016 viikoittain klo 10-15, Päätalo D 10 b
Tentti
Ti 8.3.2016 klo 12-16, Päätalo A1, Ei tarvitse ilmoittautua.
Ti 19.4.2016 klo 16-20, D 10 a+b, JKK yleinen tentti. Muista ilmoittautua viikkoa ennen!
To 19.5.2016 klo 16-20, D 10 a+b, JKK yleinen tentti. Muista ilmoittautua viikkoa ennen!

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kaikki opiskelijat tenttivät seuraavan teoksen: 1) Klabbers: International Law (2013)

Lisäksi opiskelija tenttii oman valintansa mukaan yhden seuraavista teoksista: 2a) Kolb: Introduction to the Law of United Nations. (2010) 2b) Gray: International Law and the Use of Force. (3. painos, 2008) 2c) Dinstein: The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (2. painos,2010)

Kirjallisuuden lisäksi jokaisen opiskelijan on perehdyttävä seuraavien valtiosopimusten keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja. Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö. Asetus valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä kyseisen asetuksen liitteenä olevaan tämän valtiosopimuksen käännökseen, SopS 33/1980.

Lisätiedot

Luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa yleisenä tenttipäivänä.