x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS5 Seminaari (Heinonen) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 31.8. mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Ari Heinonen, Vastaava opettaja
ari.heinonen[ät]tuni.fi

Opetus

10.9.2015 – 12.5.2016
Seminaari
To 10.9.2015 - 12.5.2016 viikoittain klo 10-12, Päät E201, Ei kokoontumisia 1.-15.10.

Lisätiedot

Seminaarin väljänä teemana on journalismintutkimus. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla to 10.9. klo 10-12 kaikkien seminaariin hyväksyttyjen on oltava paikalla tutkimusideoiden esittelyä varten. HUOM! Ei kokoontumisia 1.-15.10. Loppusyksyn ja kevään kokoontumiset voidaan pitää osin pidempinä sessioina siten kuin ryhmän kanssa sovitaan.