x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS5 Seminaari (Ridell) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]tuni.fi

Opetus

8.3.2016 – 24.5.2016
Seminaari
Ti 8.3.2016 - 24.5.2016 viikoittain klo 15-17, Päät E201, Opetus jatkuu syksyllä 2016

Lisätiedot

Varsinainen seminaarityöskentely neljännessä periodissa.

Seminaariopetus jatkuu syksyllä 2016.