x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIEA2.1 Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson (5 op) suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää olio-ohjelmoinnin perusrakenteita
- osaa ohjelmoida itsenäisesti pieniä olio-ohjelmia
- pystyy soveltamaan oppimaansa myös muissa oliokielissä
- tuntee abstraktien tietotyyppien (pino, jono ja lista) perusteet
- tuntee UML:n peruskäsitteet.

Opintojakson (10 op) suoritettuaan opiskelija:
- on saavuttanut kurssin 5 op:n laajuisen suoritusvaihtoehdon osaamistavoitteet ja lisäksi:
- osaa ohjelmoida itsenäisesti laajempia olio-ohjelmia
- osaa kirjoittaa helposti ymmärrettäviä olio-ohjelmia
- hallitsee laajemmin abstraktit tietotyypit (erityisesti lista)
- osaa kuvata olio-ohjelman rakenteen UML:n avulla.

Yleiskuvaus

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat suorittavat jakson 10 opintopisteen laajuisena.

Luennot ja harjoitukset periodissa III, harjoitustyön palautus periodissa IV.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

eLomakkeella kurssin kotisivun kautta.

Opettajat

Jorma Laurikkala, Vastaava opettaja
jorma.laurikkala[ät]tuni.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

11.1.2016 – 29.5.2016
Luento-opetus
Ti 12.1.2016 klo 10-12, PInni B1100, Aloitusluento
Ke 13.1.2016 - 24.2.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni ls B1096, 13.1. poikkeustilana D10b
Ti 19.1.2016 - 23.2.2016 viikoittain klo 10-12, PInni ls B1096
Tentti
Ke 16.3.2016 klo 12-15, Päätalo ls A1
Harjoitukset
Ohjatut mikroharjoitukset
Pe 15.1.2016 - 26.2.2016 viikoittain klo 8.30-10, PinniB ML40
Mikroharjoitukset
Ti 19.1.2016 - 1.3.2016 viikoittain klo 12-14, PinniB ML40
Ke 20.1.2016 - 2.3.2016 viikoittain klo 14-16, PinniB ML40
Luentosaliharjoitukset
To 21.1.2016 - 3.3.2016 viikoittain klo 10-12
Itsenäinen työskentely

Lisätiedot

Läpäisyyn vaaditaan tietty määrä hyväksytysti ratkaistuja harjoitustehtäviä ja hyväksytty tentti, 10 op suorituksessa lisäksi hyväksytysti suoritettu harjoitustyö.

Huom. Koodi korjattu 6/2015 TIEA2.1