x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA01 Verkkomedian suunnittelu - verkkokurssi (keväällä 2015 aineopinnot aloittaneille) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tunnistaa nykypäivän verkkomediapalveluiden lajityypit
- tunnistaa verkkomedian suostuttelukeinot
- kykenee arvioimaan palveluiden ominaisuuksia ja niiden sovellettavuutta
- ymmärtää verkkomedian merkityksen eri käyttötilanteissa, kuten tiedon haun ja organisoinnin välineenä, elämysten välittäjänä, tiedon rakentumisen tukena sekä tutkimustiedon keräämisessä
- ymmärtää verkkomedian yhteisöllisten ominaisuuksien mahdollisuudet nykyaikaisten palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa.

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään digitaalista mediaa hyödyntävien palveluiden ideointi- ja suunnitteluperusteita erityisesti informaatioalan ja interaktiivisen median näkökulmasta. Lähtökohtana on tarkastella verkkopalvelua tavoittaen ilmiökentän ulottuvuudet erityisesti kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisesti. Keskiössä ovat palvelua käyttävän ihmisen tarpeet ja edellytykset, kuten tiedonintressi, digitaalisen median käyttökokemukset sekä osallistuminen verkossa tapahtuvaan merkityksenantoon esimerkiksi Internetin yhteisöpalveluiden avulla.

Verkkokurssi alkaa 7.3.2016

Opettajat

András Varga, Vastaava opettaja
andras.varga[ät]tuni.fi
Mika Sihvonen, Vastaava opettaja
mika.sihvonen[ät]tuni.fi

Arviointi

Numerolla 1-5.