x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP4 Pelit ja pelillisyys - verkkokurssi (keväällä 2015 perusopinnot aloittaneille) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja osaa käsitteellistää peleihin ja leikkeihin liittyviä ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
- hallitsee pelitutkimuksen peruskäsitteistön
- tunnistaa pelillisyyteen liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassa

Yleiskuvaus

Verkkokurssi alkaa viikolla 9 (29.2.2016) ja päättyy viikon 18 lopussa (8.5.2016). Pääsiäisloma viikolla 12.

Opettajat

yliopisto-opettaja Sami Serola, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Lisätiedot

Tämä opintojakso on opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet perusopinnot kevätlukukaudella 2015