x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP3 Internet ja vuorovaikutteinen media - verkkokurssi (keväällä 2015 perusopinnot aloittaneille) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää ja käsitteellistää internetin ja vuorovaikutteisen median ilmiöitä ja tunnistaa niitä koskevia teorioita
- hahmottaa tietoyhteiskuntakehityksen ja nettikulttuurin erityispiirteitä
- tunnistaa informaation ja tiedon sosiaalisia konteksteja
- osaa tulkita ajankohtaisia median muutoksia yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta

Yleiskuvaus

Verkkokurssi alkaa viikolla 46 (9.11.2015) ja päättyy viikon 4 lopussa (31.1.2016). Joulutauko viikoilla 51-53.

Opettajat

yliopisto-opettaja Sami Serola, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Lisätiedot

Tämä opintojakso on opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet perusopinnot kevätlukukaudella 2015