x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIP2 Tietokäytännöt - verkkokurssi (keväällä 2015 perusopinnot aloittaneille) 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvata tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeiset tekijät ja kontekstit
- osaa kuvata tiedon tallennus- ja hakuprosesseja sekä niiden keskeisiä osatekijöitä
- tuntee tiedonhaun keskeiset alueet ja toimintaperiaatteen
- on perehtynyt tiedonhakinnan ja tiedonhaun peruskäsitteisiin

Yleiskuvaus

Verkkokurssi alkaa viikolla 35 (24.8.2015) ja päättyy viikon 43 lopussa (25.10.2015).

Opettajat

yliopisto-opettaja Sami Serola, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus
Harjoitukset

Lisätiedot

Tämä opintojakso on opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet perusopinnot kevätlukukaudella 2015