x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK4121 Farmakologisen biologian perusteet 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Biokemia
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää farmakologian ja toksikologian peruskäsitteet sekä lääkeainesuunnittelun peruskäsitteet, ja osaa käyttää niitä omassa asiantuntijatyössään.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarkko Valjakka, Vastaava opettaja
jarkko.valjakka[ät]tuni.fi

Opetus

3.3.2016 – 7.4.2016
Luento-opetus
Luento
Ti 8.3.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Johdanto farmakologiaan
To 10.3.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Reseptorit ja välittäjäaineet
Ti 15.3.2016 klo 16.15-18.00, FM1, histoluokka, Yleistoksikologia
Ke 16.3.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Lääkeainesuunnittelun pohjatietoa
To 17.3.2016 klo 16.15-18.00, FM1, histoluokka, Imeytyminen ja jakautuminen
Ti 22.3.2016 klo 16.15-18.00, FM1, histoluokka, Elintoksikologia
Ke 30.3.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Lin. regressio lääkeainesuunnittelussa, QSAR
To 31.3.2016 klo 16.15-18.00, FM1, histoluokka, Metabolia ja eritys
Ti 5.4.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, 3D lääkeainesuunnittelussa, CoMFA
Ke 6.4.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Ideasta->keksintöön->tuotteeksi
To 7.4.2016 klo 12.15-14.00, FM1, histoluokka, Oman mallituksen pohjustaminen
Su 17.4.2016, Klo 23.59 Moodle, Kotikokeen palautus
Alkukuulustelu
To 3.3.2016 klo 16.15-16.45, Moodlessa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähtötasotestin läpäisyä, tietokoneavusteisen lääkemolekyylin suunnittelua ja kotona tehtävää itsenäistä kirjallista kuulustelua.

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käsitellään kirjojen Pelkonen & Ruskoaho, Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, ja Koulu & Tuomisto, Farmakologia ja toksikologia sekä Rang & Dale's, Pharmacology soveltuvin osin.

Lisätiedot

Esitietoina kuulustellaan Moodle oppimisalustalla kirjan Pelkonen & Ruskoaho, Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia osiot: Yleisfarmakologia ja –toksikologia, Farmakologia ja toksikologia, Farmakologian merkitys lääketieteessä, Farmakodynamiikka, Farmakokinetiikka, Lääkeaineiden kehittäminen, Autonomisen hermoston farmakologiaa, Keskushermoston välittäjäaineet ja reseptorit, Paikalliset välittäjäaineet ja Toksikologian käsitteet ja mekanismit.