x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2112 Kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma - Kandiseminaari (SYKSY) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajantasaisen tieteellisen näkemyksen valitsemassaan bioteknologian alan erityiskysymyksessä. Opiskelija ymmärtää systemaattisen tiedonhankinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäiseen työskentelyyn. Opiskelija osaa laatia tieteenalan käytänteiden mukaisen, sujuvalla suomen tai englannin kielellä kirjoitetun tieteellisen tutkielman.

Yleiskuvaus

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoon liittyvä opinnäytetyö, jossa opiskelija kirjoittaa tutkielman valitsemastaan bioteknologian alan erityiskysymyksestä siten, että sen aihe syventää aiemmissa perus- ja aineopinnoissa kertynyttä tietämystä. Opintojaksoon sisältyy kandidaattiseminaari, kypsyysnäyte sekä kirjaston järjestämät kurssit Systemaattinen tiedonhankinta sekä Refworks-viitteidenhallintaohjelma.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Kallioniemi, Vastaava opettaja
anne.kallioniemi[ät]tuni.fi

Opetus

14.9.2015 – 20.11.2015
Luento-opetus 8 tuntia
Luento
Ma 14.9.2015 klo 13.15-15.00, FM1, 5. krs, histoluokka
Ma 5.10.2015 klo 13.15-15.00, FM1, 5. krs, histoluokka
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 23.10.2015 klo 9.15-12.00, FM1, 5. krs, punainen neuvotteluhuone
To 3.12.2015 klo 9.15-11.00, FM1, 5. krs, punainen neuvotteluhuone
KIRJASTON OPETUS "Tietokannat + Refworks" ILMOITTAUTUMINEN JA ENNAKKOTEHTÄVÄ http://libguides.uta.fi/c.php?g=233275&p=1663982
Ti 22.9.2015 klo 9.15-11.45, RYHMÄ 1, Tertio-kirjasto, ARVO, "Tietokannat"
Ke 23.9.2015 klo 9.15-11.45, RYHMÄ 2, Tertio-kirjasto, ARVO, "Tietokannat"
Ti 29.9.2015 klo 9.15-10.45, RYHMÄ 1, Tertio-kirjasto, ARVO, "Refworks"
Ke 30.9.2015 klo 12.15-13.45, RYHMÄ2, Tertio-kirjasto, ARVO, "Refworks"

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Kandidaatin tutkielman yksityiskohtaiset arviointiperusteet löytyvät yksikön opiskelusivuilta ja opintojakson Moodle-sivustolta.

Kypsyysnäyte tarkastetaan sekä asiasisällön että kielen osalta asteikolla hyväksytty/hylätty. Asiasisällön osalta kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman tarkastaja ja kieliasun puolestaan suomen tai ruotsin kielen opettaja.

Lisätiedot

Tutkielman sisällön, laajuuden, rakenteen, kirjoitustyylin ja ulkoasun osalta tulee noudattaa erikseen annettuja ohjeita.

Moodle avain: BMT_kandi