x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK2020 Biomolekyylit 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee biomolekyylien rakenteita ja niiden keskeisiä toimintoja. Hän hahmottaa biomolekulaaristen järjestelmien rakentumista ja pystyy soveltamaan tietojaan aihepiiriä koskevien ongelmien ratkaisuun.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jarkko Valjakka, Vastaava opettaja
jarkko.valjakka[ät]tuni.fi

Opetus

8.9.2015 – 8.12.2015
Luento-opetus
Luento
Ti 8.9.2015 - 1.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, FM!, ls. 3. krs
To 10.9.2015 - 26.11.2015 viikoittain klo 9.15-10.00, FM1, ls. 5. krs
Harjoitukset
Harjoitukset
To 10.9.2015 - 10.12.2015 viikoittain klo 10.15-12.00, FM1, ls. 5. krs
Kirjallinen kuulustelu
Ti 20.10.2015 klo 10.15-12.00, FM1, ls. 5. krs
Ti 8.12.2015 klo 10.15-12.00, FM1, ls. 5. krs

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu opintojakson kahteen kirjalliseen välikuulusteluun ja viikoittain suullisesti läpikäytyihin kirjallisiin tehtäviin. Mikäli niiden suorittamisessa ilmenee ongelmia varataan mahdollisuus suulliseen kuulusteluun. Opintojakson voi suorittaa kirjakuulusteluna, josta tulee sopia etukäteen opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa.

Oppimateriaalit

Lehninger Principles of Biochemistry, 6:s painos tai uudempi, David L. NelsonMichael M. Cox

Lisätiedot

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää riittäviä perustietoja. Perustiedot kuulustellaan verkossa Moodlealustalla opintojaksolle ilmoittauduttaessa.