x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
BTK1074 Molekyylibiologian työt 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
BioMediTech

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen. Opiskelija hallitsee turvalliset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioivat työskentelytavat. Opiskelija osaa tulkita laboratoriotyössä saamiaan tuloksia ja kykenee kirjoittamaan niistä tieteenalan käytäntöjen mukaisen raportin.

Yleiskuvaus

Kurssi koostuu laboratoriotyöskentelystä, jossa perehdytään molekyylibiologian perusmenetelmiin, kuten RNA- ja DNA-eristys, yhdistelmä-DNA-perusmenetelmät ja polymeraasiketjureaktio.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anne Kallioniemi, Vastaava opettaja
anne.kallioniemi[ät]uta.fi

Opetus

20.10.2015 – 19.11.2015
Luento-opetus 6 tuntia
Luento
Ti 20.10.2015 - 27.10.2015 viikoittain klo 12.15-14.00, FM1, ls. 5. krs
Ti 3.11.2015 klo 12.15-14.00, FM1, ls. 5. krs, alkutentti
To 19.11.2015 klo 9.15-11.00, FM1, ls. 5. krs, kurssin yhteenveto, läsnäolo pakollinen
Harjoitukset 50 tuntia
Laboratoriotyöt
Ma 9.11.2015 klo 9.00-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
Ti 10.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
Ke 11.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
To 12.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
Ma 16.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
Ti 17.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio
Ke 18.11.2015 klo 8.15-16.00, FM1, alfa/gammalaboratiorio

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Alkutentti, laboratoriotyöt ja työselostus

Oppimateriaalit

Kurssimoniste ja luentomateriaali

Lisätiedot

Laboratoriotyöt toteutetaan kahden viikon intensiivijaksona, jossa läsnäolo on pakollinen. Hyväksytysti suoritettu alkutentti on edellytyksenä laboratoriotöihin osallistumiselle. Työselostus on palautettava viimeistään kaksi viikkoa laboratoriotöiden päättymisen jälkeen.