x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TECHS9 Tutkielmaseminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita ja tuottaa tieteellistä tekstiä sekä kerätä, jäsentää ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, ja keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden. Opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa (filosofian maisterin tutkinto) kokonaisuutena ja osaa suunnitella työelämään siirtymistä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tytti Suojanen, Vastaava opettaja
Tytti.Suojanen[ät]uta.fi

Opetus

8.9.2015 – 17.5.2016
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ti 8.9.2015 - 17.5.2016 joka toinen viikko klo 12.15-13.45, Syyslukukausi: PinniB 4119, kevätlukukausi Päätalo A35

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätiedot

Seminaariin ei tarvitse ilmoittautua Nettiopsussa.