x !
Arkistoitu opetusohjelma 2015–2016
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVMS2B Media, moderni ja myöhäismoderni - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Mediakulttuuri
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee modernista, myöhäismodernista ja mediasta käytyä teoreettista keskustelua, osaa soveltaa sitä yhteiskunnalliseen keskusteluun yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksista ja jatkuvuuksista sekä osaa arvioida kriittisesti teoreettista ja yhteiskunnallista keskustelua aiheesta.

Opettajat

Lisätiedot

Johdantoluento ja lukupiiri.